FSS

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy powstał na mocy: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską.

Trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będące zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwanych również funduszami norweskimi.

W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie w ramach czterech działań:

  • Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
  • Wizyty Przygotowawcze
  • Współpraca Instytucjonalna
  • Rozwój Polskich Uczelni

Wnioskodawcami mogą być szkoły i uczelnie oraz wszelkie instytucje i organizacje działające w obszarze edukacji formalnej na wszystkich poziomach kształcenia: podstawowym, średnim, wyższym, zawodowym i kształcenia osób dorosłych.

Ogólne zasady  projektu Mobilność Studentów i Pracowników dostępne są na stronie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Szczegółowych informacji o projekcie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni udziela p. Monika Satała (monika.satala@adm.uw.edu.pl)