Strona Główna > ERASMUS+ & ECHE

ERASMUS+ & ECHE

Erasmus+ to nazwa nowego programu edukacyjnego na lata 2014-2020.

Nie “Erasmus dla wszystkich”, nie YES Europe, nie Erasmus 2020, a właśnie Erasmus+.
26 czerwca 2013 r. prezydencja irlandzka poinformowała oficjalnie o nazwie dla nowego programu edukacyjnego na lata 2014-2020.
Więcej informacji o programie w zakładce Erasmus + …

Swoistym znakiem jakości uprawniającym uczelnię do ubiegania się o fundusze w latach 2014-2020 w ramach programu Erasmus+ jest Karta Szkolnictwa Wyższego Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education) – ECHE.
Więcej informacji w zakładce ECHE …