Strona Główna > Dane statystyczne

Dane statystyczne

ERASMUS

Erasmus na Uniwersytecie Warszawskim

Erasmus na UW w liczbach (2007/08 – 2012/13)
Erasmus na UW w liczbach (1998/99 – 2006/07)

Przyjazdy studentów na UW w latach 1998 – 2014 (według krajów)

Wyjazdy studentów UW na studia częściowe w latach 1998 – 2014 (według krajów)
Wyjazdy studentów UW na studia częściowe 2007 – 2014 (według jednostek)
Wyjazdy studentów UW na praktykę 2007 – 2014 (według jednostek)
Wyjazdy studentów UW na studia częściowe i praktykę 2007 – 2014 (według krajów)

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) w latach 1998 – 2007 (według krajów)

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) w latach 2007 – 2014 (ogólnie)
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) w latach 2007 – 2014 (według jednostek)
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) w latach 2007 – 2014 (według krajów)

Wyjazdy pracowników na szkolenia zagraniczne (STT) w latach 2007 – 2014 (ogólnie)
Wyjazdy pracowników na szkolenia zagraniczne (STT) w latach 2007 – 2014 (według jednostek)
Wyjazdy pracowników na szkolenia zagraniczne (STT) w latach 2007 – 2014 (według krajów i stanowisk)

Liczba uczelni partnerskich LLP Erasmus

Erasmus w Polsce

Dane statystyczne Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  – Narodowej Agencji Erasmus

Erasmus w Europie

Dane statystyczne Komisji Europejskiej


INNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

CEEPUS

Wymiana studentów, doktorantów i pracowników w latach 2008-2014

Erasmus Mundus A2

Erasmus Mundus / Akcja 2 – Zestawienie mobilności wg krajów, jednostek UW oraz rodzaju pobytu w latach 2008-2012

Erasmus Mundus / Akcja 2 – Liczba stypendystów w roku 2010/2011 według rodzaju pobytu
Erasmus Mundus / Akcja 2 – podsumowanie roku 2010/2011
Erasmus Mundus / Akcja 2 – uczelnie partnerskie

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS)

Podsumowanie okresu 2008-2011


WSPÓŁPRACA BILATERALNA

Wymiana studentów, doktorantów i pracowników w ramach umów o bezpośredniej współpracy akademickiej w latach 2008-2014

Cudzoziemcy z innych programów współpracy międzynarodowej studiujący na UW w okresie do 1 roku

OGÓLNE

Zagraniczni studenci i doktoranci studiujący na UW w roku 2013
Zagraniczni studenci i doktoranci studiujący na UW w roku 2012

Zagraniczni studenci i doktoranci studiujący na UW w roku 2011

Stara Strona