Strona Główna > Programy edukacyjne

Programy edukacyjne

Programy edukacyjne Unii Europejskiej, w których uczestniczy Uniwersytet Warszawski:

Erasmus

Program dla uczelni, ich studentów i pracowników wspierający międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwiający wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promujący mobilność pracowników uczelni, stwarzający uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Erasmus – Studenci
Erasmus – Pracownicy

Tempus

Program wspierający modernizację szkolnictwa wyższego oraz przyczyniający się do wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołami wyższymi w krajach UE i krajach partnerskich.

Szóste zaproszenie do składania wniosków w programie Tempus.
Termin składania wniosków: 26 marca 2013, godz. 12:00 czasu brukselskiego

Więcej informacji (EN)

Erasmus Mundus

Głównym celem programu Erasmus Mundus jest podnoszenie jakości i atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez współpracę z uczelniami z państw spoza Unii Europejskiej.

Program dzieli się na trzy działania:

Akcja 1 Wspólne studia magisterskie/ doktoranckie

Akcja 2 Projekty wspierające mobilność między uczelniami z krajów UE i uczelniami ze zdefiniowanych obszarów geograficznych, tzw. krajów trzecich.

Akcja 3 Projekty prowadzące do poprawy atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego oraz dalszej internacjonalizacji (rozszerzenia oddziaływania geograficznego) Sieci Tematycznych Erasmusa

Comenius

Program skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, którego głównym celem jest pomoc w lepszym zrozumieniu wartości europejskich kultur i języków.

www.comenius.org.pl

http://eacea.ec.europa.eu/about/logos/EU_flag.jpg

Jean Monnet

Program stymuluje nauczanie, badania oraz refleksję w obszarze integracji europejskiej wśród pracowników uczelni wyższych na całym świecie.

Więcej informacji (EN)

http://eacea.ec.europa.eu/about/logos/EU_flag.jpg

Inne

  • Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących wspólnych studiów oraz partnerstw mobilności między UE a krajami uprzemysłowionymi  (UE-Australia, UE-Japonia, UE-Korea, UE-Nowa Zelandia)Na stronach Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury  i Sektora Audiowizualnego znajdują  się informacje dot. zaproszenia (nr EACEA 44/2012) do składania wniosku.Termin składania wniosków upływa 15 maja 2013 r. Szczegóły na stronie:  http://eacea.ec.europa.eu

__________________________________________________________________

Inne programy edukacyjne, w których uczestniczy Uniwersytet Warszawski:

http://www.fss.org.pl/sites/fss.org.pl/files/page/pl/2012/04/logonowetekst_jpg_11914.jpg

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Głównym celem Funduszu będzie przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji.

Więcej informacji

Fundusz Wyszehradzki

Programy Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspierają finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej

Dofinansowane działania:

  1. współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje)
  2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
  3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
  4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
  5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odleglości 50 km od granicy)
  6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy.

Program Małych Grantów

Wysokość dofinansowania:
Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 6 000 EUR. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).

Termin składania wniosków: 1 marca 2013 r.

Więcej informacj: http://visegradfund.org

Program Grantów Standardowych

Wysokość dofinansowania:
Kwota wsparcia projektów w ramach programu Standardowych Grantów wynosi od 6.001 EUR w górę. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organiacji).

Termin nadsyłania wniosków: 15 marca 2013 r.

Więcej informacji: http://visegradfund.org

Wyszehradzki Program Strategiczny

Program wspiera długoterminowe projekty o charakterze strategicznym, realizujące co najmniej jeden z określonych tematów priorytetowych. Szczegółowe informacje oraz lista priorytetów na 2013 rok znajduje się na stronie internetowej Funduszu: http://visegradfund.org

Termin nadsyłania wniosków: 15 kwietnia 2013 r.

Na stronie Funduszu znajduje się wyszukiwarka partnerów.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest również koordynatorem Programów stypendialnych dla studentów studiów II i III stopnia w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).

Dofinansowane działania:
Stypendia przyznawane są na jeden semestr/rok akademicki (z możliwością przedłużenia) w celu odbywania studiów lub prowadzenia badań naukowych.

Wysokość dofinansowania:
Wysokość stypendium to 2,300 EUR dla studenta na 1 semestr i 1,500 EUR dla instytucji przyjmującej na 1 semestr.

Szczegółowe informacje: www.visegradfund.org

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Fundusz wspiera finansowo i merytorycznie projekty młodych Polaków i Litwinów, dzięki którym odkrywają oni wspólne korzenie i przełamują stereotypy narodowe, budują przyjazną współpracę i umacnianie więzi pomiędzy obydwoma narodami.

www.plf.org.pl

Projekty edukacyjne i mobilnościowe, w których uczestniczył Uniwersytet Warszawski w latach 2008-2012 [.xls]

W sprawach dotyczących projektów badawczych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Badań.