Strona Główna > Formularze

Formularze

powrót do Jestem Pracownikiem

Wymiana w ramach uniwersyteckich umów bilateralnych

  1. Pozwolenie na wyjazd – wypełniają osoby zainteresowane uczestnictwem w programie wymiany z daną uczelnią, podpisuje Kierownik jednostki
  2. Working programme – wypełniają osoby zainteresowane uczestnictwem w programie wymiany z daną uczelnią, podpisuje Dziekan/ Kierownik jednostki

Wniosek wyjazdowy UW

Formularz wypełnia osoba udająca się w zagraniczną podróż służbową

Wypełniony formularz należy przedłożyć:

  • Kierownikowi jednostki organizacyjnej UW – do akceptacji,
  • Pełnomocnikowi Kwestora – do potwierdzenia źródeł finansowania.

Następnie formularz przekazywany jest tylko do Kwestury.

Szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej odbywanej poza granicami kraju reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 21 grudnia 2001 (Dz.Ustaw nr 151, poz.1721).

Do PTH Supertour należy przekazywać TYLKO wypełniony i podpisany formularz „Zlecenie zakupu biletu”  lub, jeżeli dotyczy – „Zlecenie na zakup biletu na przelot „tanią linią lotniczą

Umowa w sprawie używania pojazdu prywatnego do podróży służbowych

Ewidencja przebiegu pojazdu

Rachunek kosztów podróży