Strona Główna > Podróże służbowe

Podróże służbowe

powrót do Jestem Pracownikiem

Wizzair wycofał opłatę agencyjną dla biur podróży

Biuro Supertour zawiadamia, że linia lotnicza Wizzair wycofała naliczanie opłat agencyjnych (agency fee) przy zakupie biletów przez biura podróży.

W związku z powyższym ceny biletów w Biurze Supertour oraz opłat za bagaż nie różnią się od cen na stronie www.wizzair.com.

 • Supertour nadal ma możliwość zmiany nazwiska pasażera do 2 godzin po zakupie biletów.
 • wyszukania i sprawdzania wszystkich rezerwacji założonych przez Supertour.
18.12.2014

Wizzair zmienia zasady rozliczania z biurami podróży

Biuro Supertour informuje, że od 01 lipca 2014 r. Wizzair zmienił politykę wobec biur podróży i przy zakupie biletu przez Biuro system automatycznie dolicza tzw. agency fee, jest to kwota ok 60 PLN np. na trasie Warszawa – Londyn.

W cenie zawarty  jest bezpłatny duży bagaż podręczny (max wymiary 56cmx45cmx25cm).

Kupując bilet, Supertour nie może w żaden sposób zrezygnować z opłaty za ten bagaż – tak więc pasażerowie, którzy nie potrzebują zabrać ze sobą większego bagażu podręcznego i tak płacą powiększoną kwotę.

W nowym systemie Supertour ma  możliwość:

 • zmiany nazwiska pasażera do 2 godz. po zakupie biletu
 • wyszukania i sprawdzenia wszystkich  rezerwacji założonych przez Supertour.

Z uwagi na w/w zmiany cena na przelot Wizzairem sprawdzana w Supertour i na stronie Wizzaira różni się. Jeżeli pracownicy nie przewożą powiększonego bagażu podręcznego, taniej jest zakupić bilet na stronie przewoźnika.

3.07.2014

Kupno biletów lotniczych  komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego Nr DZP-371-107/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Turystyczno-Handlowym Supertour Sp. z o.o.

Okres trwania umowy: od 01.04.2014 do 01.04.2017.

Umowa ta stanowi, między innymi, że (§ 5):

„2.Kupującemu [UW] przysługuje prawo porównywania cen biletów lotniczych oferowanych przez Sprzedawcę z cenami biletów lotniczych oferowanych przez inne biura lub przez przewoźników w sprzedaży bezpośredniej, w tym przez Internet.

3. W przypadku stwierdzenia większej niż 3 % różnicy w cenie biletu lotniczego oferowanego przez Sprzedawcę w stosunku do ceny biletu oferowanej przez inne biuro lub przez przewoźnika, Kupujący ma prawo kupić bilet w innym biurze lub u przewoźnika.

4. Kupujący ma prawo do zmiany standardu usług przy wyborze połączenia lotniczego oraz do rezygnacji z usługi dostarczenia biletu i/lub wizy.”

Zgodnie z umową  Supertour zobowiązany jest także oferować bilety lotnicze przewoźników nisko-kosztowych bez pobierania od Zamawiającego [UW] dodatkowej opłaty za pośrednictwo w ich zakupie i wystawieniu.

Lista kontaktowa Supertour

Supertour Lufthansa City Center
Atrium, Al. Jana Pawła II  27
pon. – pt.: 09.30 – 17.30, sob.: 10.00 – 14.00

Ul. Grójecka 5
pon. – pt.: 09.30 – 17.30

Tel. alarmowy poza godzinami pracy biura: 0 668 694 260.

Rezerwacji biletu lotniczego w biurze Supertour można dokonać również online za pomocą formularza dostępnego na http://www.supertour.pl/p,Bilety-lotnicze. Korzystanie z rezerwacji online umożliwia szybkie zarezerwowanie biletu lotniczego w najniższej dostępnej w danej chwili cenie. Uwaga: w przypadku biletów promocyjnych, dostępnych tylko na stronach internetowych przewoźników, cena biletu zarezerwowanego za pośrednictwem biura Supertour może się różnić.

System rezerwacji online nie obejmuje biletów przewoźników nisko-kosztowych.

UWAGA 1

 1. W przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w oferowanych cenach biletu lub zamiaru kupna biletu w innym biurze lub bezpośrednio u przewoźnika, należy wystąpić do Biura Współpracy z Zagranicą (także e-mailowo na adres: sylwia.salamon@adm.uw.edu.pl lub anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl) z prośbą o wyrażenie zgody na kupno biletu w innym biurze /u przewoźnika, przekazując informację o obu cenach.
 2. Zgodnie z umową zawartą z Supertour, faktura może być wystawiona na Uniwersytet Warszawski tylko w przypadku opłaty należności przelewem bankowym lub kartą służbową Uniwersytetu Warszawskiego (nowość).
 3. Nowa umowa nie obejmuje zakupu krajowych biletów kolejowych i autobusowych (nowość).
 4. Podstawą wystawienia biletu jest złożenie w PTH Supertour (faksem lub osobiście) przez osobę wyjeżdżającą pisemnego zamówienia, którym jest formularz  Zlecenie zakupu biletu, podpisany przez osobę wyjeżdżającą, kierownika jednostki UW oraz osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe lub, jeżeli dotyczy, Zlecenie na zakup biletu na przelot „tanią linią lotniczą”.
 5. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji umowy lub współpracy z biurem Supertour prosimy kierować do Biura Współpracy z Zagranicą, do p. Anny Jarczewskiej, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007.

UWAGA 2 - Procedura zakupu biletu kolejowego lub autobusowego komunikacji krajowej

 1. Na podstawie złożonego wniosku o oddelegowanie, na konto osoby wyjeżdżającej może zostać przelana zaliczka na pokrycie kosztów biletu lub może nastąpić wypłata gotówki w kasie wydziałowej/UW.
 2. Zaliczka na zakup biletu może być wypłacona z tzw. pogotowia kasowego danej jednostki UW.
 3. bilet kolejowy można zakupić w kasach  lub on line, wówczas faktura będzie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu rezerwacji.

  Bilety kolejowe relacji krajowej można kupić za pomocą systemu internetowej sprzedaży biletów e-IC poprzez stronę www.intercity.pl.

  Przez Internet można zakupić bilety jednorazowe na przejazd na odległość powyżej 50 km, na wszystkie pociągi Express InterCity (EIC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK).

  Przed dokonaniem zakupu należy utworzyć własne konto, wypełniając formularz rejestracyjny online.

  Za elektroniczny bilet kolejowy można zapłacić kartą (systemy Visa, Meastro, MasterCard) lub przelewem online.

  W trakcie zakupu można „poprosić system” o wystawienie faktury VAT i przysłanie jej drogą elektroniczną lub pocztą.

  UWAGA: każdy bilet jednorazowy na przejazd koleją normalnotorową na odległość nie mniejszą niż 50 km, zakupiony w kasie kolejowej, jest fakturą. Do takich biletów nie są wystawiane faktury VAT.

  Przed dokonaniem zakupu biletu przez Internet polecamy zapoznanie się z informacjami i instrukcją na stronie: http://intercity.pl/pl/site/niezbednik-podroznego/ .