Strona Główna > Stypendia zagraniczne

Stypendia zagraniczne

powrót do Jestem Studentem

Studenci studiów 1. stopnia (licencjackich), 2. stopnia (magisterskich), 3. stopnia (doktoranckich) lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego, stacjonarnych i niestacjonarnych, mają możliwość skorzystania z różnych programów wymiany stypendialnej, w ramach których mogą zrealizować m. in. część studiów, praktykę lub staż naukowy za granicą.

W menu po lewej stronie studenci i doktoranci znajdą informacje o stypendiach oraz oferty stypendialne w ramach:

  • umów bilateralnych – oferty stypendialne wynikające z uniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy,
  • programu Erasmus: wyjazdy na część studiów i na praktykę,
  • programu Erasmus Mundus (Akcja 1 i Akcja 2),
  • stypendiów rządowych – oferta przygotowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej,
  • międzynarodowych programów badawczych,
  • innych stypendiów.