LLP Erasmus

powrót do Jestem Studentem

Erasmus jest programem współpracy międzynarodowej przeznaczonym dla uczelni, ich studentów i pracowników, realizowanym jako cześć programu „Uczenie się przez całe życie”.
Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską, uprawnia szkoły wyższe do udziału w Erasmusie.

Kraje uczestniczące w programie:

 • 28 krajów Unii Europejskiej;
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
 • kraj kandydujący: Turcja.

Studenci w ramach Erasmusa mogą ubiegać się o wyjazd:

 • na część studiów do zagranicznej szkoły wyższej z kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie, z którą  macierzysta jednostka studenta podpisała umowę o wymianie studenckiej Erasmus i która posiada ważną Kartę Uczelni Erasmusa.
  O stypendium programu Erasmus mogą ubiegać się studenci, niezależnie od obywatelstwa, przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW.
 • na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie, do uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa, innej instytucji zagranicznej, do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).
  O stypendium programu Erasmus mogą ubiegać się studenci, niezależnie od obywatelstwa.
  Nie można odbyć praktyki Erasmusa w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji zarządzającej programami unijnymi.

Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w Erasmusie znajdują się:

 • w zakładce LLP Erasmus – studia i LLP Erasmus – praktyki
 • na stronie wydziału/jednostki macierzystej
 • u wydziałowego lub instytutowego Koordynatora ds. mobilnosci  – Studia częściowe (SMS) – Praktyki (SMP)

Ulotka Narodowej Agencji Programu “Uczenie się przez całe życie” o możliwościach oferowanych przez program Erasmus