Strona Główna > Jestem studentem

Jestem studentem

Studenci studiów 1. stopnia (licencjackich), 2. stopnia (magisterskich), 3. stopnia (doktoranckich) lub jednolitych magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego, stacjonarnych i niestacjonarnych, zainteresowani wyjazdami za granicę na część studiów, na praktykę lub staż naukowy, znajdą na tej stronie:

  • ogólne informacje o częściowych studiach zagranicznych oraz praktyce zagranicznej,
  • informacje o programach stypendialnych,
  • informacje pomocne w organizacji, realizacji i rozliczaniu wyjazdu,
  • informacje pomocne przy wyborze uczelni zagranicznej,
  • kontakt do koordynatora wydziałowego lub instytutowego programu Erasmus ds. studiów i praktyk,
  • podstawowe informacje o  uznaniu w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanych w uczelni zagranicznej -  na podstawie Europejskiego Systemu Transferu Punktów Zaliczeniowych ECTS.

Chcesz wyjechać za granicę na studia częściowe lub praktykę: