29 cze, 2015; Bez kategorii

Komunikat nr 14/15/SMS/2015/2016 ERASMUS+ – Mobilność edukacyjna (KA103)

Przyznanie funduszy Erasmus studentom zakwalifikowanym na zagraniczne studia częściowe

W tzw. pierwszej turze tj. do marca br., zakwalifikowanych zostało 1.250 studentów, w tym 211 osób na 2 semestry.

Już po zakończonej przez Uniwersytet kwalifikacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała naszą uczelnię o zmniejszeniu dotacji o kolejne 10 %. W zeszłym roku (2014/2015) dotacja została zmniejszona o 20%. Dotacja ta uzależniona jest od tzw. danych wynikowych (liczby zrealizowanych mobilności w poprzednim okresie) oraz budżetu przyznanego Polsce na dany rok.

Z szacunkowych wyliczeń Biura Współpracy z Zagranicą wynika, że w zaistniałej sytuacji nie starczy pieniędzy na wypłaty funduszy dla wszystkich zakwalifikowanych studentów w wysokości oraz na zasadach obowiązujących w roku 2015/2016.

W związku z powyższym 26 czerwca 2015 r. prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy prof. dr. hab. Alojzy Z. Nowak postanowił o przyznaniu wszystkim studentom zakwalifikowanym w tzw. pierwszej turze funduszy Erasmus tylko na okres do jednego semestru lub 2 trymestrów. Postanowienie to dotyczy także studentów, którym będą wypłacane środki z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

UWAGA! Wszyscy studenci zakwalifikowani na semestr zimowy będą mieli możliwość przedłużenia pobytu. Procedura dot. warunków finansowanych i możliwości przedłużania pobytów zostanie ogłoszona w październiku br.

Sylwia Salamon

Uczelniany Koordynator programu Erasmus+

Warszawa, 29.06.2015 r.                       Biuro Współpracy z Zagranicą UW