28 cze, 2015; Bez kategorii

Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA103)
Nadanie licencji do testów językowych OLS- Online Linguistic Support

Studentom, którzy wyjeżdżają do uczelni zagranicznych na semestr zimowy lub cały rok akademicki i będą studiowali w języku angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim i niemieckim, Biuro Współpracy z Zagranicą nadało licencje do testu poziomującego znajomość języka.

Link do testu wysyłany jest przez narzędzie informatyczne Komisji Europejskiej (OLS-Oline Linguistic Support) na adresy mailowe wpisane do USOSa.

Link będzie ważny do 19.07. 2015 r.

Studenci, którzy osiągną wynik na poziomie A1, A2 oraz B1 otrzymają licencje do obowiązkowego kursu językowego on-line.

Studenci, którzy osiągną wynik na poziomie B2 i C1 i chcieliby dobrowolnie uczestniczyć w kursie językowym on-line powinni zgłosić chęć udziału p. Sybilli Marinkovic  tylko e-mailowo (sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl). Gorąco zachęcamy do skorzystanie z tej możliwości podniesienia swoich kompetencji językowych!

Przypominamy, że wypełnienie testu poziomującego on-line stanowi między innymi podstawę do wypłaty funduszy Erasmus. Studenci, którzy do 10.07 br. nie otrzymają linku z testem proszeni są o kontakt z p. Moniką Satałą (monika.satala@adm.uw.edu.pl).

Sylwia Salamon
Koordynator uczelniany programu Erasmus+

Warszawa, 22.06.2015 r.
(Komunikat nr 13/15/SMS/2015/2016)