1 cze, 2015; Bez kategorii

Program Erasmus+ Projekt Erasmus pt. „Mobilność edukacyjna 2014/2015
– zagraniczne praktyki absolwenckie SMPA”
17 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

1. Minimalny okres trwania praktyk  – 2 miesiące.

2. Fundusze będą przyznawane tylko na okres 60 dni, a pobyt  na praktyce może zostać przedłużony maksymalnie do 30.09.2015 r. – bez finansowania, o ile posiada student odpowiedni „kapitał mobilności”.

3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do obrony, a którzy praktykę odbędą po obronie w ciągu 12 miesięcy od jej miejsca i nie później niż do 30.09.2015 r.

4. Miesięczne finansowanie:

  • 600EURO – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  • 500EURO - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  • 400 EURO – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta,Rumunia, Słowacja, Węgry.

5. Fundusze Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności,  według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą oraz 3 dokumentów:

  • zgłoszenie kandydatury studenta;
  • porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
  • potwierdzenie znajomości języka obcego, w którym ma się odbyć praktyka (poziom co najmniej B2).

6. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22  55 24 068.

Sylwia Salamon
Koordynator uczelniany programu Erasmus+

Warszawa, 01.06.2015 r.
(Komunikat nr 12/15/SMPA/2014/2015)