1 cze, 2015; Bez kategorii

Program Erasmus+Projekt Erasmus pt. „Mobilność edukacyjna 2014/2015
– zagraniczne praktyki studenckie SMP”
117 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

1. Minimalny okres trwania praktyk  – 2 miesiące.

2. Maksymalny finansowany okres pobytu na praktyce – 3 miesiące (90 dni).
Pobyt  na praktyce może zostać przedłużony tylko do 30.09.2015 r. – bez finansowania, o ile student   posiada odpowiedni „kapitał mobilności”.

3. Miesięczne finansowanie:

  • 600EURO – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  • 500EURO - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  • 400 EURO – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta,Rumunia, Słowacja, Węgry.

4. Fundusze Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności, według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą oraz 2 dokumentów:

  • zgłoszenie kandydatury studenta;
  • porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).

5. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22  55 24 068.

Sylwia Salamon
Koordynator uczelniany programu Erasmus+

Warszawa, 01.06.2014 r.
(Komunikat nr 11/15/SMP/2014/2015)