27 maj, 2015; Bez kategorii

Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA103)
Proces wysyłania nominacji do uczelni zagranicznych zakończony

Biuro Współpracy z Zagranicą zakończyło proces informowania uczelni zagranicznych o studentach wstępnie zakwalifikowanych na studia zagraniczne w tzw. pierwszej („wydziałowej”) turze UW. Uczelnie zagraniczne powinny teraz bezpośrednio kontaktować się z poszczególnymi osobami.

Studenci wyjeżdżający w semestrze zimowym, którzy nie otrzymają żadnej informacji proszeni są o to, aby od 29 maja sami kontaktowali się z uczelnią zagraniczną (e-mail, telefon) w celu ustalenia dalszej procedury aplikacyjnej i terminów składania dokumentów.

Studenci wyjeżdżający w semestrze letnim powinni dopiero od września nawiązywać kontakt z uczelniami zagranicznymi.

Sylwia Salamon
Koordynator uczelniany programu Erasmus+

Warszawa, 26.05.2014 r.
(Komunikat nr 10/15/SMS/2015/2016)