30 kwi, 2015; Bez kategorii

Biuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie prosi o stosowanie poniższych zasad przy rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem PT-H Supertour:

  • Najdogodniejszą formą rezerwacji miejsca na przelot samolotem jest wysłanie e-maila na adres: bilety.lotnicze@supertour.pl.
  • Dla osób, które preferują kontakt telefoniczny pracownicy biura Supertour są dostępni pod numerem telefonu: 22 55 66 333 oraz pozostałymi numerami, zgodnie z wykazem.
  • Po otrzymaniu przez pracownika/studenta UW  informacji dot. ostatecznej wersji rezerwacji i jej sprawdzeniu, należy  przesłać zlecenie na zakup biletu najpóźniej w ostatnim dniu ważności rezerwacji.
  • Zakup biletów na loty tanimi liniami lotniczymi realizowany jest bez rezerwacji, po przesłaniu przez pracownika/studenta UW zlecenia.
  • Zalecane jest wysyłanie zleceń zakupu drogą elektroniczną (skan zlecenia), ponieważ zlecenia wysłane faksem bywają nieczytelne.
  • W przypadku zamawiania biletu dla cudzoziemca należy wyraźnie zaznaczyć, co jest imieniem (imionami), co nazwiskiem.
  • Osoby, które nie otrzymają biletu w wersji elektronicznej w dniu wysłania zlecenia, proszone są o skontaktowanie się z biurem Supertour, aby upewnić się, że zlecenie dotarło do adresata.
  • Osoby, które same opłacają podróż i otrzymują fakturę na nazwisko (nie na UW) proszone są o przesłanie potwierdzenia opłaty kosztów podróży przelewem w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze  od 9:00 do 18:00.

Jednocześnie Biuro Współpracy z Zagranicą przypomina, że zgodnie z Umową zawartą z  PT-H Supertour  (§5 pkt 3) pracownik/student UW ma prawo do zakupu biletów lotniczych oferowanych przez inne biuro lub przewoźnika jedynie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie proponowanej przez Supertour.