Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA103) 2015/2016 – Przewodnik dla studentów Krok po kroku.

Najczęściej zadawane pytania dot. dofinansowania wyjazdów 2015/2016 na zagraniczne studia częściowe w ramach projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna” oraz kwestiami podnoszonymi w mediach społecznościowych.

Komunikat nr 14/15/SMS/2015/2016 ERASMUS+ – Mobilność edukacyjna (KA103)

Przyznanie funduszy Erasmus studentom zakwalifikowanym na zagraniczne studia częściowe

Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA103) 2015/2016
Nadanie licencji do testów językowych OLS- Online Linguistic Support.

PROJEKT „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA” (KA103) praktyki zagraniczne (SMPA) absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego – Rok akademicki 2015/2016 – Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się jako absolwenci o fundusze Erasmus w celu realizacji praktyki zagranicznej.

Program Erasmus+, Projekt Erasmus pt. „Mobilność edukacyjna 2014/2015 – zagraniczne praktyki absolwenckie SMPA” – 17 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE.

Program Erasmus+Projekt Erasmus pt. „Mobilność edukacyjna 2014/2015 – zagraniczne praktyki studenckie SMP” – 117 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE.

Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA103) – Proces wysyłania nominacji do uczelni zagranicznych zakończony.

Projekt Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103) – rok akademicki 2015/2016 – Dodatkowa kwalifikacja (II tura) na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc (Wyjazd w semestrze letnim).

Zasady współpracy z Przedsiębiorstwem Turystyczno–Handlowym Supertour Sp. z o.o.

Wyniki konkursu dla studentów UW o 1 stypendium na letni kurs języka niemieckiego w ramach umowy o bezpośredniej współpracy z Uniwersytetem w Tybindze na rok 2015.

Wyniki konkursu dla studentów UW o 3 stypendia semestralne w ramach umowy o bezpośredniej współpracy do Uniwersytetu w Hamburgu na rok akademicki 2015/16.

Wyniki konkursu dla studentów UW o 2 stypendia semestralne w ramach umowy o bezpośredniej współpracy do Wolnego Uniwersytetu w Berlinie na rok akademicki 2015/16.

Wyniki konkursu dla studentów UW o 4 stypendia na letni kurs języka niemieckiego w ramach umowy o bezpośredniej współpracy z Uniwersytetem des Saarlandes w Saarbrücken na rok 2015.

Wyniki konkursu dla studentów UW o 2 stypendia na kurs j. francuskiego na Uniwersytecie w Caen w 2015 r.

Wyniki konkursu dla doktorantów UW o stypendium na Uniwersytecie w Genewie w ramach umowy bilateralnej na rok akademicki 2015/2016.

Wyniki konkursu dla studentów UW o 2 stypendia na kurs j. francuskiego na Uniwersytecie w Genewie w 2015 r.

Program Erasmus+ 32 miejsca na zagraniczne praktyki absolwenckie SMPA 2014/2015.

Program Erasmus+ 200 miejsc na Zagraniczne praktyki studenckie SMP 2014/2015.

Wyniki konkursu dla młodszych pracowników naukowych i doktorantów UW o 1 stypednium w ramach umowy bilateralnej do Indiana University Bloomington, USA, na pierwszy semestr roku akademickiego 2015/16.